Strona główna

Strona główna

Regulamin karty stałego klienta w sklepie stacjonarnym HiHorse

 1. Karty stałego klienta w sklepie HiHorse dotyczą tylko zakupów stacjonarnych i nie dotyczy zakupów złożonych przez stronę hihorse.pl.

 2. Karty stałego klienta wydawane są tylko u nas w sklepie stacjonarnym pod adresem Marii Cetysówny 5/u2 Warszawa.

 3. Wystawca Karty zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty.

 4. Regulamin obowiązuje od 19 kwietnia 2024 r.

 5. Wystawcą Karty jest firma PBJ Elżbieta Połczyńska-Fałkowska, z siedzibą w Warszawie, Batalionu AK “Bałtyk” 5/u6, Warszawa..

 6. Uczestnik przystępujący do Programu wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym regulaminie.

 7. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Uczestnik bierze udział w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Karta stałego klienta oraz prawa wynikające z uczestnictwa w programie nie mogą być sprzedawane, przenoszone na innego Uczestnika ani w inny sposób zbywane na rzecz osób trzecich.

 8. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora lub w jego imieniu w celach związanych z promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 9. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.

 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie karty rabatowej upoważniającej do odbioru rabatu z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

 12. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą. Rabatów nie można wymienić na gotówkę. 

 13. Kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz Karty.

 14. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi. 

 15. Sklep hihorse.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych towarów z oferty objętej rabatem wynikającym z posiadania Karty.

 16. Nie ma możliwości przepisania pieczątek z innych kart stałego klienta.

 17. Po zakończeniu zbierania pieczątek na jednej karcie możesz od nas otrzymać kolejną kartę i zbierać na niej pieczątki od nowa.

 18. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana w stacjonarnym sklepie HiHorse oraz na stronie internetowej: hihorse.pl

 19. Aby uzyskać pieczątkę musisz wydać na zakupy stacjonarne w sklepie HiHorse pod adresem Marii Cetysówny 5/u2 Warszawa co najmniej 100 zł.

 20. Dziennie możesz otrzymać maksymalnie 1 pieczątkę.

 21. Masz 2 opcje do wyboru, opcje te nie łączą się, możesz wybrać tylko jedną z nich:

-wariant nr 1: zbierasz 5 pieczatek i odbierasz 1 wybrany produkt z oferty sklepu stacjonarnego do 50 zł w dniu otrzymania 5tej pieczatki

-wariant nr 2: zbierasz 10 pieczatek i odbierasz 1 wybrany produkt z oferty sklepu stacjonarnego do 110 zł w dniu otrzymania 10tej pieczatki

 1. Wybrany produkt możesz odebrać tylko w dniu otrzymania 5tej pieczątki przy wybraniu wariantu nr 1 lub 10tej pieczątki wybierając wariant nr 2. Nie ma możliwości odebrania go innego dnia.

 2. Możesz wybrać tylko 1 dowolny produkt z aktualnej oferty sklepu stacjonarnego. Jego kwota nie może przekraczać 50 zł przy wyborze wariantu nr. 1 lub 100 zł przy wybraniu wariantu nr. 2. Nie ma możliwości odbioru większej ilości produktów do tej kwoty lub wybrania produktu przekraczającego tą kwotę. 

 3. W dniu odebrania produktu zużyta karta stałego klienta jest utylizowana. Nie ma możliwości jej zatrzymania.

Promocje

1. Promocje internetowe i stacjonarne mogą różnić się między sobą.